Groot, Frans de – Carnaval in Brouwersgat Mulkgat Striepersgat

 3,50

Geschiedschrijving is zeer geliefd in onze dagen. Regelmatig verschijnen boeken, die de historie van verenigingen, steden, dorpen, parochies en personen tot onderwerp hebben.

1 op voorraad

Beschrijving

Geschiedschrijving is zeer geliefd in onze dagen. Regelmatig verschijnen boeken, die de historie van verenigingen, steden, dorpen, parochies en personen tot onderwerp hebben.
Groot Valkenswaard neemt inzake geschiedschrijving een vooraanstaande plaats in. In dit verband kennen wij de boeken van onder andere Bots en Melotte, dr. van Oirschot, Peter Latjes en de groep, die een boek over Dommelen het licht deed zien.
In deze rij heeft zich nu geschaard een boek, dat uitvoerig ingaat op de carnavalshistorie van Valkenswaard, Dommelen en Borkel en Schaft.
Over deze drie plaatsen valt zeker veel wetenswaardigs te vertellen. Immers er is sprake van een ruim dertig-jarige carnavalshistorie, wanneer we het hebben over Valkenswaard, in vastenavondtermen Striepersgat genoemd, Dommelen of wel Brouwersgat, kent het georganiseerd carnaval sedert zo’n 25 jaar. Borkel en Schaft in carnavalstijd bekend als Mulkgat komt nog niet aan 25 jaar onafgebroken georganiseerd carnaval toe, maar de ontwikkelingen daar wijzen erop, dat deze mijlpaal gehaald zal worden.
Het uitvoerige boek ,,Caraval in Brouwersgat, Mulkgat en Striepersgat” toont na lezing aan, dat de samenstellers niet over één nacht ijs zijn gegaan. Het gaat terug naar de jaren voor de oorlog, toen er, zij het niet uitgebreid en ook niet strak georganiseerd, in Valkenswaard wel degelijk sprake was van een carnavalsviering.
Na de oorlogsjaren begon een geleid carnaval langzaam maar zeker in Striepersgat gestalte te krijgen.
Daartoe moesten door een aantal mensen van het ,,eerste uur” de nodige kastanjes uit het vuur worden gehaald.
Hoe dat allemaal in zijn werk is gegaan wordt in dit carnavalsboek over groot Valkenswaard uitvoerig uit de doeken gedaan.

Titel: Carnaval in Brouwersgat Mulkgat Striepersgat
Schrijver: Frans de Groot
Staat: Goed

Extra informatie

Gewicht 0,625 kg